Partners

Als het voor onze klant een meerwaarde heeft, dan aarzelen wij niet om andere partijen bij onze activiteiten te betrekken. Inmiddels zijn wij met een vijftal organisaties een samenwerking aangegaan.

Adfiz

MSA Diensten werkt nauw samen met Adfiz, de belangenorganisatie voor assurantieadviseurs en -kantoren. Het merendeel van onze opdrachtgevers is dan ook lid van Adfiz. Met Adfiz hebben wij tevens de afspraak dat haar leden een korting op ons tarief krijgen. Ook niet-leden van Adfiz kunnen bij ons terecht, maar voor deze groep gelden afwijkende tarieven. Klik op het logo als u meer wilt lezen over onze partner Adfiz en over de voordelen die aan het lidmaatschap van deze organisatie zijn verbonden.

BHB Dullemond

MSA Diensten schakelt bij specialistische kwesties, zoals bijvoorbeeld bedrijfswaarderingen en het opstellen van juridische documenten, het gerenommeerde bureau BHB Dullemond in. Uiteraard doen wij dit alleen na overleg met u en met uw instemming. Bovendien krijgt u via ons ook een aantrekkelijke korting op hun diensten. Klik op het logo als u meer wilt lezen over onze partner BHB Dullemond en over de andere diensten die zij haar relaties kan bieden.

Polak Consultancy Services

Marcel is collega van Niels in het assurantievak. Hij verkocht zijn kantoor in 2017. Sindsdien werkt hij als consultant en heeft daartoe zijn bedrijf Polak Consultancy Services opgericht.

Marcel en Niels hebben elkaar leren kennen bij Adfiz en zaten samen in de ledenraad. Samen met Marcel is er gewerkt aan het onderzoek naar de mogelijkheid om de winstgevendheid van adviseurs en hun kantoren te vergroten. Dit met name in relatie tot samenwerking met serviceproviders.

Voor dit onderzoek - dat in april 2019 is afgerond - is nauw samengewerkt met Adfiz.

Polis Advocaten

Polis Advocaten is gespecialiseerd in juridische dienstverlening voor de financiële branche, met name gericht op het intermediair. Men helpt adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning);
  • bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht;
  • verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht;
  • arbeidsrecht;
  • samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling;
  • nieuwe distributiekanalen.

Dit onder het motto: “Wij geloven erin dat u uw klant beter van dienst bent als uw eigen juridische zaken goed geregeld zijn.”

SVC Accountants

De SVC Groep, zijn accountants en adviseurs voor financieel dienstverleners.

Zij geven de klanten tijd voor ondernemen. Dit doen ze door vanuit hun kernwaarden 'Ondernemend', 'Verbindend', 'Pragmatisch' en vanuit 'Bewezen expertise' de klanten op alle onderdelen van hun bedrijfsvoering te ondersteunen.

Hierbij kijkt men continue naar de ontwikkelingen in de markt en beoordelen wat dit betekent voor de klanten en hun dienstverlening.