Robo-Advies: kans of bedreiging voor de adviseur?

“Omarm een robot, ga voor advies”. Het lijkt een contradictie, maar Willem Vreeswijk, hoofdredacteur van het vakblad VVP gooide eerder deze week vol overtuiging deze knuppel in het hoenderhok tijdens de Dag van het Topadvies in Driebergen. Annette van de Wetering (voorheen Bureau D&O) ging er kijken. De boodschap was zowel onthutsend als kristalhelder: “Wie niet overgaat op robo-advies, bestaat over 15 jaar niet meer.”

Paul van Brederode en Rob Ubels, beiden werkend bij Zeef Software werden geïntroduceerd als ‘adviseurs die de ontwikkelingen in de financiële wereld te langzaam vinden gaan en daarom zelf een ICT bedrijf zijn begonnen’. Van Brederode lichtte toe dat de branche te langzaam op veranderingen reageert en daardoor de sleutel tot succes misloopt: “Iedere verandering vormt een kans. Verandering is alleen een bedreiging als je er niet, of te laat op reageert. Helaas gebeurt dat in onze branche te vaak en dat heeft velen inmiddels de kop gekost.”

Zwaard van Damocles
Het is de uitdaging voor de adviseur om technologische mogelijkheden te integreren in de werkwijze van het advieskantoor. Een belangrijke stimulans hierbij is de zorgplicht die steeds verder toeneemt. Ubels ziet dit als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de adviseur: “Zorgplicht is voor de adviseur als wandelen in een mijnenveld; het is niet de vraag waar of wanneer de bom afgaat, maar hoe groot de schade zal zijn”. Ook daar kunnen technologische ontwikkelingen de adviseur versterken in zijn positie.

Rapport AFM
Zorgplicht vormde het bruggetje naar de AFM. Nadat er voor de zekerheid was gevraagd aan de zaal ‘of er niemand van de AFM aanwezig was’, werd het rapport ‘Visie op robo-advies, kansen, zorgplicht en aandachtspunten’ van de AFM aangehaald. “De AFM omarmt het idee van robo-advies omdat het gaat bijdragen aan de bereikbaarheid en betaalbaarheid van financieel advies”. Het zou de toegankelijkheid én kwaliteit van het advies vergroten.

Complexe situaties
Van Brederode en Ubels onderschrijven dit gedachtegoed en kwamen met een verrassend bericht: “Het robo-advies waar de AFM over schrijft hebben wij nu klaar staan. Iedere adviseur kan er vanaf vandaag mee aan de slag.” De heren blijken in de afgelopen 3 jaar het zogenaamde ‘Advies Expert’ ontwikkeld te hebben en claimen hiermee over een systeem te beschikken dat een integraal advies kan geven in complexe situaties. “Echter, wij volgen het advies van de AFM en beperken ons met het robo-advies tot de inventarisatie, het onderhoud en een voorbewerkt advies voor niet complexe situaties.”

Grotere tevredenheid
De grote vraag die leefde in de zaal was of robo-advies het werk van de financieel adviseur gaat overnemen. Volgens Van Brederode is het tegendeel waar: “De robot vervangt niets, het werkt juist samen met de adviseur. De robot versnelt en versterkt het advies van de fysieke adviseur waardoor deze veel meer klanten kan bedienen”. Het resultaat hierbij zou dus een grotere tevredenheid bij klanten zijn, optimale zorgplicht en betere bedrijfsresultaten.

Voorbewerkt advies
Het robo-advies inventariseert, interpreteert antwoorden van de klant en stelt gerichte vervolgvragen. “Er wordt dus geen lijstje afgewerkt maar door de interactie volgen alleen vragen die interessant zijn. De adviseur ontvangt een kopie van het verhaal met daarbij een voorbewerkt advies en mogelijke antwoorden”. Een adviseur hoeft daarmee niet langer het gestandaardiseerde werk zoals toelichtingen geven, zelf te doen. Alle terugkerende handelingen worden overgenomen door de robot.

Concrete resultaten
Er zijn kantoren die reeds ervaring hebben opgedaan met de robot. Gevraagd naar concrete resultaten preciseert Ubels: “Dankzij robo-advies kunnen 2 hypotheekadviseurs het onderhoud van 500 hypotheken per jaar doen, naast hun gewone werk”.

Snel en onafwendbaar
Hoewel tijdens de middag hier en daar wat wenkbrauwen gefronst werden gezien de ruimte die de sprekers kregen om hun (commerciële) boodschap over de bühne te brengen, was tegelijkertijd het signaal duidelijk: de ontwikkeling rond robo-advies gaan snel, zijn onafwendbaar en het is van belang om tijdig hier op aan te haken.

Ethische kant
Er was ook aandacht voor de ethische kant van robo-advies. Jan Verstegen, directeur Eerstestap.nl geeft aan onder de indruk te zijn van de mogelijkheden die de techniek biedt aan de adviseur. “We moeten echter de ethiek niet uit het oog verliezen. Wie is er verantwoordelijk voor de bron van de antwoorden van het robo-advies? Misschien moet er een kwaliteitskeurmerk komen dat vaststelt wie er verantwoordelijk is voor een bepaald proces en daar ook op aangesproken kan worden”.

Solidariteitsprincipe
Een ander, bijkomend aspect van robo-advies is dat robo-advies het solidariteitsprincipe van verzekeren nog verder zal doen afnemen. Gevraagd naar de mening van Gert Jan Fritzsche, CEO van levensverzekeraar Scildon over deze kwestie antwoordt hij zeer duidelijk: “Als we solidariteit bij verzekeringen willen, dan moeten we dat aan de overheid vragen. Dat kun je niet van commerciële organisaties verlangen”. Aanwezigen zijn het er over eens dat het debat over de moraliteit van het gebruik van robo-advies versneld gevoerd dient te worden gezien de snelle ontwikkelingen van deze techniek.

Zwakste en sterkste schakel
Kortom, de integratie van robo-advies in de financiële wereld lijkt een feit. Hoe snel de adviseur zich dit kan en wil toe-eigenen lijkt de zwakste maar wellicht toch ook sterkste schakel in dit kamp.

Verantwoording: dit artikel is overgenomen van AMWEB

Geplaatst in Nieuwtjes over de markt en getagd met , , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *