AVG plaatst adviseur nu al voor problemen

Financieel adviseurs mogen niet alsnog het burgerservicenummer van hun klanten in de administratie verwerken. Dit heeft het ministerie van Financiën geantwoord in reactie op een verzoek daartoe door het de Contactgroep Automatisering. Volgens het ministerie dient het gebruik van het BSN door adviseur geen democratische noodzaak. De contactgroep is verbaasd over dit standpunt.

De Contactgroep Automatisering had het ministerie gevraagd om een aanpassing van de Wet op het Financieel Toezicht die het mogelijk maakt dat financieel dienstverleners het BSN van hun relaties mogen verwerken. Op grond van Artikel 87 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking van een nationaal identificatienummer verboden indien hiervoor een wettelijke grondslag ontbreekt. Uit het antwoord van het Ministerie van Financiën blijkt dat deze wettelijke grondslag er niet is, en op korte termijn er niet komt.

Publieke domein

Het ministerie wijst er in haar brief aan de Contactgroep op dat het niet mogelijk is om het BSN te gebruiken op basis van toestemming van de betrokkene. Ook stelt het ministerie dat het nummer hoofdzakelijk is bedoeld voor het publieke domein en dat gebruik van het BSN alleen in specifieke situaties is toegestaan aan private partijen.

Democratische gevolgen

Om van die uitzondering gebruik te kunnen maken moet zo’n partij aan kunnen geven dat dit in ”een democratische samenleving noodzakelijk” is. Het ministerie noemt daarbij de zorg en banken -ten behoeve van het depositogarantiestelsel- als voorbeeld. Van deze noodzaak is volgens het ministerie in het geval van financieel dienstverleners echter geen sprake.

Consequenties zijn groot

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering, noemt de gevolgen van het standpunt van het Ministerie groot: “Dat begint al bij de miljoenen hypotheekdossiers die zich fysiek en digitaal in de archieven van financieel adviseurs berusten. In bijna alle dossiers zal op afschriften van salarisbrieven, aanvraagformulieren en overdrachtsaktes het BSN van relaties aanwezig zijn. Dat is dus in het kader van de AVG niet toegestaan.”

‘Onwerkbare situatie’

Oversteegen wijst er ook op dat communicatieprocessen tussen consumenten en geldverstrekkers zullen bij handhaving van dit standpunt anders moeten worden ingericht. “De Contactgroep Automatisering heeft geen indicatie dat geldverstrekkers op korte termijn hun acceptatieprocessen kunnen en willen aanpassen en bij aanvragen daarmee voorlopig blijven eisen dat het BSN wordt gemeld. Daarmee ontstaat zowel voor de financieel adviseur als voor de consument een onwerkbare situatie.”

Vervolggesprek

“Wij zijn dan ook verbaasd over het afwijzende standpunt van het ministerie”, vervolgt Oversteegen. ”Wij zullen aandringen op een vervolggesprek en proberen aan te tonen dat de verwachtingen zoals het ministerie die nu tot uitdrukking brengt, niet realistisch zijn en niet in het belang van de consument.”

Verantwoording: dit artikel is overgenomen van AMWEB

Geplaatst in Nieuwtjes over de markt en getagd met , , , , .

4 reacties

  1. Ja, hier kon je natuurlijk op gaan zitten wachten. Nog meer (onbetaald) werk voor de adviseur dankzij al die wet- en regelgeving.

  2. Op al dit extra werk zit een klein kantoor niet te wachten. Het levert niets op en gaat ten koste van de service aan mijn klanten. Het wordt voor ons soort kantoren zo langzamerhand een kwestie van overnemen of overgenomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *