Partners

Als het voor onze klant een meerwaarde heeft, dan aarzelen wij niet om andere partijen bij onze activiteiten te betrekken. Inmiddels zijn wij met een tweetal organisaties een samenwerking aangegaan.

Adfiz

MSA werkt nauw samen met Adfiz, de belangenorganisatie voor assurantieadviseurs en -kantoren. Het merendeel van onze opdrachtgevers is dan ook lid van Adfiz. Met Adfiz hebben wij tevens de afspraak dat haar leden een korting op ons tarief krijgen. Ook niet-leden van Adfiz kunnen bij ons terecht, maar voor deze groep gelden afwijkende tarieven. Klik op het logo als u meer wilt lezen over onze partner Adfiz en over de voordelen die aan het lidmaatschap van deze organisatie zijn verbonden.

BHB Dullemond

MSA schakelt bij specialistische kwesties, zoals bijvoorbeeld bedrijfswaarderingen en het opstellen van juridische documenten, het gerenommeerde bureau BHB Dullemond in. Uiteraard doen wij dit alleen na overleg met u en met uw instemming. Bovendien krijgt u via ons ook een aantrekkelijke korting op hun diensten. Klik op het logo als u meer wilt lezen over onze partner BHB Dullemond en over de andere diensten die zij haar relaties kan bieden.